''Zaupaj'', mi pravi glas življenja, kadar malce ali pa le za trenutek podvomim v svojo pot ter v proces.

Zapisi

Volja – mišljenje

February 28, 2024

Verjamem, da na ta svet pridemo z določenimi zapisi (darovi, talenti) duše in da je naša »naloga«, da skozi življenje ugotovimo, kaj to je. Pri tem pa nas ovirajo »zapisi«, ki jih v telo v devetih mesecih dobimo preko avtonomnega živčnega sistema matere, sledijo mnenja drugih, pravila igre ter kaj je prav in kaj ne, česar pa smo v največji meri deležni skozi odraščanje in izobraževanje. Na svet tako gledamo skozi prizmo prepričanj, ki pa niso samo naša, žal pa se tega ne zavedamo toliko časa, vse dokler se nekaj v našem življenju ne zalomi in ko dojamemo, da si zavestno želimo nekaj drugega, kot pa od življenja dobivamo.

Naše življenje je rezultat našega mišljenja, čutenja in prepričanj v katerih živimo; vendar ne samo naših, ampak predvsem tujih prepričanj. Na ta svet smo prišli kot neke vrste nepopisan list, na katerega se vsi okoli nas trudijo napisati »pravo« vsebino – vsebino, ki ustreza njim. Verjamem, da na ta svet pridemo z določenimi zapisi (darovi, talenti) duše in da je naša »naloga«, da skozi življenje ugotovimo, kaj to je. Pri tem pa nas ovirajo »zapisi«, ki jih v telo v devetih mesecih dobimo preko avtonomnega živčnega sistema matere, sledijo mnenja drugih, pravila igre ter kaj je prav in kaj ne, česar pa smo v največji meri deležni skozi odraščanje in izobraževanje. Na svet tako gledamo skozi prizmo prepričanj, ki pa niso samo naša, žal pa se tega ne zavedamo toliko časa, vse dokler se nekaj v našem življenju ne zalomi in ko dojamemo, da si zavestno želimo nekaj drugega, kot pa od življenja dobivamo.

V kolikor želimo spremeniti svoje misli glede nečesa, nam pri tem lahko močno pomagajo nova znanja, podkrepljeni argumenti in informacije, ki so smiselne. Vendar pa kljub temu, da se z novim znanjem strinjamo in da naš zavesten del ve, da je to, kar novega izvemo, res, kljub temu, da smo prej dolgo časa mislili drugače, pa velikokrat vseeno ne moremo delovati ali razmišljati na nov ali spremenjen način, saj naše mišljenje (prepričanja) ostaja nedotaknjeno. Mišljenje oz. prepričanje namreč izhaja iz podzavesti, volja in misli pa iz ega oz. zavesti. In ker večino časa naše življenje vodi podzavest, ki je bistveno močnejša od našega zavestnega dela, potem postane precej očitno, da če želimo določene stvari spremeniti in zmanjšati čustvene bolečine ali nezadovoljstvo zaradi neželenih rezultatov, ki so posledica podzavestnih prepričanj in globokega mišljenja, bo potrebno razumeti razliko med voljo in mišljenjem. Volja namreč temelji na domišljiji zavesti in velikokrat ni realna, kljub temu, da si spremembe in drugačnega življenja želi; mišljenje pa temelji na realnosti našega telesa.

Kadar pa je volja v nasprotju z našim mišljenjem in prepričanji, zmaga vedno slednje.

Če je torej naša volja v nasprotju z našim mišljenjem, je potrebno ogromno truda, da dosegamo želene rezultate. Rezultati nemara lahko tudi pridejo, ampak vedno na račun utrujenosti telesa, saj kljub temu, da volja (ego) na kratek rok dobiva bitke, na koncu vojno vedno dobi telo. Zato je pomembno, da se tega zavemo in razmislimo, zakaj nam ne gre ter zakaj smo tako utrujeni pri doseganju nečesa, kar si želimo. Počasi lahko ozaveščamo zakaj in od kje imamo tako mišljenje ter ga postopoma začnemo spreminjati. Žal pa to ne gre brez primernega vložka truda oziroma volje, ki jo zavestno lahko oz. moramo vlagati v postopno spremembo mišljenja in prepričanj.

Pri tem se lahko ujamemo v cikel pretiravanja v trudu (ego), saj kot sem že omenil, to kaže na nerazumevanje razlike med prepričanjem in voljo. Vzorci kot so pretiravanje v pridnosti, »no pain no gain«, klin se s klinom zbija itd. samo še okrepijo učinek mišljenja, da več truda mora povzročati tudi več bolečin. Če pa sta volja in mišljenje v nasprotju, se učinek mišljenja podvoji, s tem pa dosežemo še več tistega, česar se želimo znebiti.

Informacije in znanje, ki ga lahko pridobimo skozi AEQ metodo, nam lahko močno koristi pri usklajevanju naših misli, želja, potreb in mišljenja. Pri izvajanju vaj tanjšamo membrano in odpravljamo senzorno-mišično amnezijo (SMA), s tem pa vedno bolj čutimo, da nekaj v telesu ni v skladu z našo zavestjo. Kljub naši trdni volji ter vloženemu trudu, da bi spremenili stvari, ki nam niso všeč, vedno bolj razumemo, da nas telo ne uboga, tako kot bi si želeli. Postopoma se začnemo zavedati in čutiti drugačne odzive telesa glede na našo voljo ter vložen trud in če to znamo sprejeti, se lahko začnemo učiti novih pristopov, ki počasi spreminjajo naše mišljenje, ki se vedno bolj sklada z našo voljo.

Ko pa sta volja in mišljenje usklajena, pa se učinek pomnoži.

Ker iz telesa prihajajo vedno bolj točne informacije, kar je posledica odprave SMA, in ker se z razumevanjem tega ter z vloženim trudom odzivi iz telesa začnejo spreminjati – kar se kaže v spremembi drže, gibanja, govora, izražanju počutja ter drugačnih reakcijah okolja na nas – z vsem tem povečujemo spremembe v mišljenju, kar pa je edino, kar nam na dolgi rok pomaga izboljšati sedanjost in posledično našo prihodnost. Teorija se poklopi s prakso, le to pa je pravi način, da se stvari spremenijo na dolgi rok.  


Sam sem potreboval kar nekaj časa, da sem dojel, da je moje mišljenje tisto, ki ustvarja moje življenje. Vedel sem, da so misli najmočnejša energija, ki spreminja vse, ter da skupaj z občutki iz telesa ustvarjajo vibracijo (prepričanja), ki v življenju privlači enako – kakor v nas, tako zunaj nas. Ne glede na to, koliko truda sem vložil v spremembo sebe ter z močjo volje spreminjal svoje misli, pa od življenja še vedno nisem dobival tistega, kar sem življenju s svojo notranjostjo sporočal. Oziroma vsaj mislil sem tako. Trajalo je kar nekaj časa, da sem začel vedno bolj dojemati, da niso samo moje zavestne misli in občutki, ki se jih zavedam, tisto, kar ustvarja vse te stvari, ki jih nisem želel, ampak so to predvsem podzavestne misli (mišljenje in prepričanja) ter občutki, s katerimi pa nisem imel stika.

Nekatera bolj površinska prepričanja mi je sicer uspelo spremeniti, saj če neko stvar dovolj dolgo ponavljaš (v globokem stanju meditacije), ustvarjaš nove nevronske povezave (nevroplastičnost) in celo nove nevrone (nevrogeneza), stare pa razpadajo, če jih ne uporabljaš. Vseeno pa so globlja prepričanja ostala nedotaknjena, saj se ta proces dogaja v sivi možganovini, kjer je mielina manj, poleg tega pa ta proces spremembe ne vključuje telesa. Telo namreč potrebuje izkušnjo, da »prepiše« stare vzorce in ustvari novo mišljenje – to pa je možno edino z dejanji. Energija, ki se v telesu sprosti, ko razpade mielin bele možganovine, sicer pri tem povzroči stanje depresije in obžalovanja, vendar pa se obenem lahko uporabi za vzpostavitev novih, drugačnih povezav, ki nam preko spoznanj, ki jih v obliki zavedanja iz telesa dobimo, služijo mnogo bolje in omogočajo popolnoma drugačno mišljenje, ki je v skladu z našo zavestno voljo in ne več v skladu s prepričanji, ki smo jih podedovali in jih nezavedno samo prenašamo naprej na naslednje generacije.

Tako šele dosegamo celostno spremembo mišljenja, ki pa je tisto, kar določa naša življenja.

Urban Urbanc
Učitelj AEQ metode® 2. stopnje in AEQ dihanja® 1. stopnje  
(samorefleksija članka iz učbenika za učitelja AEQ metode® )

NAZAJ NA VRH