Izziv modernega časa in AEQ metoda

08. November 2022

Življenje v modernem in sodobnem svetu nam je v razmeroma kratkem času vsekakor prineslo mnogo koristnega. Iznajdbe, ki so človeštvu življenje olajšale do te mere, da je ljudem začelo ostajati več energije in časa, ki ni bilo namenjeno zgolj preživetju, so botrovale temu, da je človek začel svojo energijo usmerjati tudi v stvari, za katere prej ni bilo pravih pogojev, niti možnosti. S tem se je močno začelo spreminjati njegovo zavedanje glede pomena lastne energije, saj mu jo je začelo ostajati več, kot pa jo je porabil.

Življenje v modernem in sodobnem svetu nam je v razmeroma kratkem času vsekakor prineslo mnogo koristnega. Iznajdbe, ki so človeštvu življenje olajšale do te mere, daje ljudem začelo ostajati več energije in časa, ki ni bilo namenjeno zgolj preživetju, so botrovale temu, da je človek začel svojo energijo usmerjati tudi v stvari, za katere prej ni bilo pravih pogojev, niti možnosti. S tem se je močno začelo spreminjati njegovo zavedanje glede pomena lastne energije, saj mujo je začelo ostajati več, kot pa jo je porabil.

Pred izumom parnega stroja je moral človek s svojo energijo ravnati zelo pametno, saj če je energije porabil več, kot pa jo je pridobil s hrano in počitkom, je bilo ogroženo njegovo zdravje oz. preživetje. Ker je sprememba edina stalnica v življenju, se je zato tudi človek moral stalno prilagajati, se učiti, preizkušati nove stvari, opazovati in razmišljati, kako bo pri vsem tem, kar počne, čim bolj učinkovit. Brez tehnologije je bilo namreč življenje (in vsi napori povezani s preživetjem) precej težko, zato je bilo res še toliko bolj pomembno, da se je človek znal prilagajati in da je imel stik s svojim telesom, ki mu je poleg delovanja (opravljanja nalog za preživetje) služilo tudi kot notranji kompas.  

Od industrijske revolucije pa do danes – sploh v času po svetovnih vojnah – je bilo človeku omogočeno do neke mere olajšano življenje. Stroji, ki ne čutijo utrujenosti, so opravili več dela v krajšem času, zato je človeku čas začel ostajati, vendar se je kot protiutež pohitrilo njegovo življenje. Življenje je postalo bolj kompleksno, na kar pa se človek v razmeroma kratkem času ni uspel dovolj dobro prilagoditi. Oziroma na to spremembo ni prilagodil svojega telesa, saj telo ni znalo efektivno porabiti energije, ki je človeku ostajala.

Moderni človek je začel iskati načine, kako bi to energijo porabil, vendar pri tem ni upošteval hitrejšega tempa življenja in povečane kompleksnosti, polega tega pa zaradi določene mere udobja ni namenjal časa za učenje oz. nadgrajevanje gibanja svojega telesa ter dvigovanja čustvene zrelosti v takem tempu. Odvečno energijo je začel usmerjati izven sebe in jo neekonomično zlorabljal v pretiranem ukvarjanju s športom, s ponočevanjem, v nalaganju več dela,.. Vse topa je močno pripomoglo k ustvarjanju veliko negativnih posledic v obliki kroničnih stanj in bolezni ter posledično entropije, ki človeku preprečuje dosegati želene cilje.

Za ponoven nadzor nad kvaliteto življenja je torej potrebno biti pozoren, kako to 'odvečno' energijo porabljamo in kam usmerjamo svoj čas. Pri tem nam lahko močno pomaga učenje AEQ metode, saj omogoča občutenje in razumevanje usklajenosti in urejenosti mišičnega gibanja za pravilno (in zdravo) uporabo lastne energije v optimalnem času. Skozi AEQ vaje namreč lahko izboljšamo energijsko učinkovitost, saj je namen teh vaj iskanje najlažje izvedbe ter dvig občutenja telesa z uporabo zavesti.  

Človek, ki se giblje (ter dela in živi) lahkotno ter učinkovito, ne izkuša bolečine, ki ježal vedno bolj pogosta spremljevalka velikega števila ljudi v sodobnem času. Pomembno vlogo pri tem igra komponenta časa, saj le-ta močno vpliva na razmerje porabljene energije in opravljenega dela. Z upoštevanjem tega  lahko človek vpliva na svoje stanje, saj se začne zavedati, zakaj živi napačno in kaj lahko spremeni, da mu bo bolje in da bo napredoval.

S tem se ne dviguje samo človekova učinkovitost pri delu in gibanju (poraba energije),ampak na splošno v življenju; kar pa je morda še bolj bistveno – na ta način človek dviga svojo čustveno zrelost, saj vedno bolj prihaja v stik s svojimi občutki, ki jih je predhodno potlačil; ena izmed posledic tega je čutno-telesna amnezija.

Bolečina, ki nastopi v telesu človeka, izhaja iz neprimerne uporabe ali izrabe ter zlorabe energije, ki je zavestno ne znamo uporabljati za reševanje problemov in urejanja odnosov, ampak jo usmerjamo izven sebe, s tem pa se od sebe še bolj odmikamo.

Več, hitreje, bolje, močneje,.. kot 'moto' sodobne družbe sem izkusil na lastni koži, saj zaradi neprimerne uporabe zavestnega dela sebe ter zaradi amnezije v telesu nisem znal ločiti, kdaj telo potrebuje počitek in kdaj moram energijo obnoviti, da bom lahko primerno ter učinkovito deloval v svojem življenju. Gnal sem se pri delu in športu, pri tem pa nisem opažal, kaj mi telo skozi bolečino sporoča. Sporočila telesa tako nisem sploh slišal, tista najbolj močna v obliki bolečine pa sem ignoriral in upal, da bo bolje. Vendar pa mi je telo po nekem času izstavilo račun za nazaj. Takrat se je iluzija, v kateri sem živel, razblinila kot milni mehurček, sledila je močna gibalna ter čustvena depresija.

Z razlago preko AEQ metode in skozi izvajanje vaj sem spoznal (in še spoznavam), kje je resnični problem ter kako se lotiti odprave entropije, v kateri sem se znašel. S primernim razumevanjem, načrtovanjem ter z razporejanjem časa za odpravo bolečine sem spoznal in se naučil (in se še vedno učim!), kako zopet začutiti telo, da mi bo tudi v prihodnosti služilo kot odlično orodje za bolj kvalitetno življenje.

Urban Urbanc
Učitelj AEQ metode® 2. stopnje in AEQ dihanja® 1. stopnje  
(samorefleksija članka iz učbenika za učitelja AEQ metode)

NAZAJ NA VRH