Informacijski vakuum in pomen razlage

24. Februar 2023

Upal bi si reči, da je za večino prepirov ali nesoglasij med dvema (ali med skupino ljudi) razlog velikokrat ravno informacijski vakuum. Že to, da povemo nekaj tako, kot res čutimo ali dojemamo, zahteva veliko urejenost zaznavanja lastnih občutkov, misli in besed ter znanja o povedanem iz strani oddajnika; seveda pa je tu vedno še (s)prejemnik, ki pa povedano razume skozi svoje dojemanje sveta in temelji na njegovih ali njenih preteklih izkušnjah in telesnih zaznavah.

Upal bi si reči, da je za večino prepirov ali nesoglasij med dvema (ali med skupino ljudi) razlog velikokrat ravno informacijski vakuum. Že to, da povemo nekaj tako, kot res čutimo ali dojemamo, zahteva veliko urejenost zaznavanja lastnih občutkov, misli in besed ter znanja o povedanem iz strani oddajnika; seveda pa je tu vedno še (s)prejemnik, ki pa povedano razume skozi svoje dojemanje sveta in temelji na njegovih ali njenih preteklih izkušnjah in telesnih zaznavah.

Če skušam izhajati iz sebe lahko rečem, da je bil v veliko primerih za moje napačno razumevanje slišanega in s tem povezanih veliko nesoglasij in prepirov, kriv informacijski vakuum. Povedanega nisem slišal tako, kot je bilo izrečeno, ampak sem se na besede sogovornika velikokrat odzval iz svojih nepredelanih vzorcev, ran in prepričanj. Slišanemu sem skoraj vedno dodal svoj pogled na tematiko, saj se nisem zavedal, da se to dogaja zaradi neurejenosti ter nepoznavanja mojih telesnih, miselnih in čustvenih odzivov.

Skozi redno izvajanje AEQ vaj sem pri sebi zgoraj napisano vedno bolj opažal. Bolj, ko sem se resnično potapljal v telo ter gibe izvajal zavestno in počasi, vedno bolj sem dojemal, zakaj se mi v življenju dogajajo neprijetne stvari. Moje življenje je bilo kljub disciplini in strogosti dokaj neurejeno, to vse pa je seveda vplivalo na moje telo, misli, čustva in zaznavanje sebe ter okolice. Marsikaj se mi je začelo svitati, predvsem pa je k temu veliko pripomogla Aleševa razlaga ter aktivna terapija in pogovor z Veroniko Lovšin (učiteljica AEQ metode 3. stopnje), saj bi v nasprotnem primeru vaje verjetno izvajal preveč strogo in po 'vojaško', kar pa bi najverjetneje vodilo k avtomatizaciji gibov ter posledično k neuspehu.

Pri vodenju in učenju strank sem še dodatno spoznal, kako velika je lahko vrzel informacijskega vakuuma, v kolikor manjka pravilna razlaga. Šele primerno podana razlaga, ki jo stranka razume in ji je logična, je lahko sprejeta tako, da vodi k zanimanju za AEQ metodo® ter k pravilnemu ter učinkovitemu izvajanju vaj in ne k pretiravanju ter avtomatizaciji, kar pa samo še povečuje nered.

Neurejeno izvajanje gibov namreč ni dosti oddaljeno od neurejeno izrečenih besed, neurejenega vedenja in neurejenih odnosov, zato lahko s pozornim poslušanjem ter opazovanjem nekoga, ki vajo izvaja, razberemo marsikaj zakritega ter stranko tako usmerjamo proti razumevanju tega, zakaj je v takem stanju. Le tak način pa lahko pripomore k izboljšanju stanja ter posledično k izboljšanju življenja.  

Urban Urbanc
Učitelj AEQ metode® 2. stopnje in AEQ dihanja® 1. stopnje
(samorefleksija članka iz učbenika za učitelja AEQ metode)

NAZAJ NA VRH