Splošna uredba EU o varstvu podatkov,
ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov

Kaj prinaša nova Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov?


Cilj Splošne uredbe o varstvu podatkov: omogočiti prebivalcem nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov v EU.

Z razvojem digitalne dobe, ki vključuje pojav široke uporabe

interneta, družabnih omrežij, pametnih telefonov in aplikacij ter digitalizacijo praktično vseh področij našega življenja, se je izjemno povečal obseg zbiranja in pospešil

pretok informacij o posameznikih.

Posameznikom
je lažje slediti, jih profilirati in te informacije uporabiti v različne namene, zato je treba okrepiti pravice posameznikov.

Želim prejemati tedensko sporočilo

Nastale spremembe so pripeljale do sprejema novega predpisa, ki v zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavlja poenoteno in usklajeno ukrepanje v vseh državah članicah. To bo imelo za posledico enostavnejšo in enako varstvo pravic vseh ljudi v EU, tudi v primeru, ko naše podatke sistematično zbirajo tuja podjetja, ki nudijo blago ali storitve posameznikom v EU oziroma spremljajo njihovo vedenje, kolikor to poteka v EU.

Večji nadzor in učinkovito izvajanje nadzora nad osebnimi podatki.

Lažji dostop do lastnih osebnih podatkov – posamezniki naj bi bili na jasen in razumljiv način obveščeni o tem, kako in za kakšen namen se obdelujejo naši osebni podatki.


Pravica do pozabe - če posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od poslovnih subjektov in drugih zahteval, da se njegovi podatki zbrišejo.

 

Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.

Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov, ki bo olajšala prenos osebnih podatkov, če bo uporabnik storitve želel zamenjati ponudnika

storitve.

 

Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posamezniki imajo pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru ne - ukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.

 

Posameznik ne sme biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave (npr. ocena osebnih lastnosti, zdravja, navad ipd.).

Več informacij o splošni uredbi EU si lahko preberete TUKAJ.